اگر بخواهیم در کوتاه ترین حالت بازی آمپر را توصیف کنیم باید بگوییم: سرعت عمل+فکر در این بازی شما وظیفه ی هدایت جریانی از سه الکترون را دارید یعنی سه آمپر، هدف اصلی شما جلوگیری از برخورد الکترون ها به موانع ساختاری درون سیم است و هدایت این جریان تا اندازه ی ممکن، که با امتیاز شما مشخص می شود. همچنین قابلیت ثبت رکورد و دریافت رتبه با استفاده از اینترنت را دارید که از جذاب ترین بخش های بازی است. وجه تمایز وزیبایی این بازی قدرت تلپورت الکترون ها برای مسافتی کوتاه است که باعث هر چه هیجان انگیز تر شدن بازی می شود. اما جذاب ترین بخش بازی آیتم های داخل سیم بوده که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. در این بازی آیتم های کشنده لزوما مضر نیستند! این آیتم ها با این که ممکن است کار شما را سخت کنند، اما دارای امتیاز بالایی هستند و کاربران حرفه ای می توانند از آن برای جمع امتیاز بیشتر و ثبت رکورد بهتر استفاده کنند و برعکس آیتم های تقویت کننده امتیاز بسیار پایینی دارند. آیتم ها بر این قرار اند:

مانند شبح از موانع عبور کنید! مدت باقی ماندن: 5 ثانیه، امتیاز: 5
با خوردن این آیتم 20 امتیاز دریافت کنید.
با خوردن این آیتم 50 امتیاز دریافت کنید.
با خوردن این آیتم 100 امتیاز دریافت کنید.
شیفت (تلپورت): این قدرت که نشأت گرفته از پدیده ی تونل زنی الکترونی است، در الکترون های شما به طور ذاتی وجود دارد و با لمس آن فعال می شود. به این صورت که الکترون های شما مسافتی تقریبا برابر با نصف فاصله دو مانع را طی کرده و از آن می توانید برای عبور از موانع دشوار استفاده کنید. این قدرت پس از هر بار استفاده 10 ثانیه زمان میبرد تا برای استفاده مجدد آماده شود. این قدرت همیشه با شماست.
دنیا در مدتی کوتاه به مقدار 360 درجه دور شما می چرخد، امتیاز: 400
زمان را به مدت 5 ثانیه کند کنید تا وقت بیشتری برای واکنش داشته باشید. در ضمن این آیتم زمان بقیه آیتم ها را نیز کند می کند، امتیاز: 5
با یک آمپر از جریان خود خداحافظی کنید، 700 امتیاز بگیرید!!
با خوردن این آیتم برای مدت 5 ثانیه کلیه امتیاز ها دو برابر ثبت می شوند در ضمن با هر بار خوردن مجدد در صورتی که زمان قبلی تمام نشده باشد این ضریب دو برابر قبلی تاثیر می گذارد مثلا با دوبار پشت سر هم خوردن آن امتیاز ها 4 برابر ثبت می شوند. توصیه می شود بعد از خوردن این آیتم برای آیتم های خطرناک نقشه بکشید!
یک سپر مغناطیسی که از شما در مقابل یک مانع محافظت می کند. مدت باقی ماندن: تا زمان برخورد، امتیاز: 5
با خوردن آن جهت حرکت عرضی حدود 5 ثانیه معکوس عمل می کند، امتیاز: 500
در صورتی که از سه آمپر کمتر داشته باشید این آیتم به شما یک آمپر اضافه می کند، امتیاز: 5
مواظب باشید! سرعت شما به اندازه 10 ولت افزایش می یابد، امتیاز: 600
اگر به دنبال رکورد بالا هستید این آیتم را فراموش نکنید. این آیتم با کم کردن 10 ولتاژ، از سرعت شما می کاهد و باعث تثبیت سرعت شما می شود در غیر این صورت با افزایش لحظه ای ولتاژ، سرعت شما به حد غیر قابل کنترلی می رسد، امتیاز: 5